Kurum Maaş Yazılımı' nın Entegrasyonu

Süregelen vergi matrahlarının, ek ders ve maaş ile birlikte aylık olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Maaş hesaplamalarını Kendi Maaş Sistemi üzerinden yapan kurumlar için, yazılım veri aktarabilir ve alabilir şekilde tasarlanmıştır. Maaş ücretleri hesaplandıktan sonra Excel,xml veya txt dosya formatlarında tüm personel listesi matrahları ile birlikte EUS’ ye aktarılabilir. Aynı şekilde EUS’deki hesaplamaların tamamlanmasıyla birlikte de diğer formatlarda uygun veri alınabilir. Kurumun isteği üzerine bu sistemler değiştirilebilir, dosya sistemi ortadan kaldırılarak yazılımların otomatik veri aktarımı yapması sağlanabilir.