Raporlamalar

Raporlamalar

EUS, gerek fakülte-bölüm, gerekse tüm üniversiteyi kapsayacak şekilde rapor alınmasını sağlar. Raporlamalar kullanıcının yetkisine göre sınıflandırılmıştır.
Ayrıca öğretim elemanı her ay hangi birimlerde ne kadar ekders ücreti tahakkuk ettirilmiş görebilir. Haftalık beyan ve programlarını görüntüleyerek kontrollerini yapabilir.
İzinli olduğu veya telafi yaptığı ders saatlerini görebilir.


Örnek rapolar:
İzinli öğretim elemanı listesi
Telafi yapan öğretim elemanı listesi
Öğretim elemanı görevlendirme listesi
Öğretim elemanı alternatif program listesi
Öğretim elemanı matrah listesi
Öğretim elemanı beyan raporlama
Öğretim elemanı prim kesinti listesi
gibi buna benzer bir çok rapor alınabilmektedir.