Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp fakültesi yapısı itibari ile diğer fakültelerden bir çok konuda farklılık arz etmektedir. Özellikle okutulan derslerin dönemlik olmaması ve haftalık periyotlar şeklinde farklılık göstermesinden dolayı bu durum, Ekders hesaplamalarının yapılmasında büyük bir sorun teşkil eder. EUS, yapısı itibari ile Tıp fakültelerinde işletilen tüm yapı göz önüne alınarak hazırlanmış olup, tıp fakültesi öğretim elemanları, enstitü veya diğer fakültelerde ders veriyor olsa bile rahatlıkla ekders hesaplaması yapılabilmektedir.

Tıp Fakültesi Entegrasyonu

EUS entegrasyonu, Tıp fakültesine ait herbir anabilim dalının, kendilerine tanımlanan bölüm yetkisi ile EUS sistemine, okutulacak dersleri hafta-hafta girmeleri ile sağlanır. Böylelikle her bir öğretim elemanının dönem boyunca haftalık ders programları oluşturulmuş olur.