Ek Ders Ücretlendirme Sistemi

EUS, üniversite fakülte, yüksekokul veya ensititülerinde derse giren akademik personel ile üniversite dışından gelen akademisyen, serbest meslek sahibi veya öğretmenlerin ek ders ücretlerini mevcut yönetmeliklere uygun olarak hesaplayan bir otomasyon sistemidir.

EUS, ülkemizde geliştirilen ve otomasyon şeklinde çalışan web tabanlı ve yönetmeliklerle değişebilecek parametrelere uyumlu, bu amaç doğrultusunda tasarlanmış ilk ve tek yazılımdır.

KBS Entegrasyonu Say2000 Entegrasyonu

Lütfen İzin Veriniz.

Ek Ders Ücretlendirme Sistemine Ait Bazı Ekran Görüntüleri